Πέμπτη, 24 Δεκεμβρίου 2009

Ένα από τα παλιά , ήρθε ....

μετά από τρία ή και παραπάνω χρόνια....
Χάρηκα που βρεθήκαμε πάλι.